Sản phẩm chính 07

Sản phẩm chính

  • Số lượng :   12
  • Quy cách:
    • Hạt nêm HORECA Miwon :Là sản phẩm hạt
    • nêm size lớn dùng cho khách sạn, nhà hàng, các bếp ăn công nghiệp, tiết kiệm hơn, chất lượng không đổi.
  • Danh mục :   Sản phẩm chính, Sản phẩm

Chi tiết

Sản phẩm chính