“Ba tách trà” trong văn hoá ngoại giao

Theo nhà Trung Quốc học người Úc David Thomas, chìa khóa để làm ăn thành công với người Hoa chính là… uống trà! Chính xác hơn là 3 tách trà.

Họ thích tìm hiểu đối tác làm ăn. Điều đó rất quan trọng. Họ phải hiểu và thích những giá trị, cách hành xử và tác phong của người liên quan, nếu lỡ không thích, họ sẽ không làm ăn với người đó.
“Ba tách trà” là một phương thức đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, theo kinh nghiệm của nhà Trung Quốc học. Nó có thể được tóm tắt như sau:
1. Tách trà thứ nhất: Là cơ hội đầu tiên để những người xa lạ gặp gỡ. Đây không phải là lúc thảo luận công việc, ý tưởng làm ăn hay hợp đồng. Đây là khoảng thời gian để tạo ấn tượng đầu tiên, để hiểu người mới quen nghĩ gì, mối quan tâm, văn hóa, môi trường làm ăn của họ ra sao…
2. Tách trà thứ hai: Hai bên hiểu về nhau thêm một chút, trở thành “bạn bè”. Lần gặp lại này củng cố cảm giác của hai bên dành cho nhau và ý định lâu dài của mỗi bên. Nói cách khác, tách trà này sẽ giúp mối quan hệ tiến về phía trước. Ở giai đoạn này, nếu mọi thứ suôn sẻ, sự an tâm và lòng tin đã bắt đầu tăng.
3. Tách trà thứ ba: Sẽ đưa mối quan hệ lên tầm mức tiếp theo. Ở giai đoạn này mọi người cảm thấy hoàn toàn thoải mái với nhau, lòng tin đã được thiết lập. Đây chính là lúc bàn chuyện làm ăn.
Văn hoá trà

About VƯƠN KHƠI ADMIN